Το φροντιστήριο μας είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου. Η ΑνΑΔ εγκρίνει επιχορηγημένα προγράμματα εκπαίδευσης για τα ΚΕΚ κάθε εξάμηνο. Σ'αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρήτε τα εγκεκριμένα προγράμματα του ΚΕΚ μας για το τρέχον εξάμηνο

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Digital Marketing
gsdfg

Διάρκεια
25 ώρες

Έναρξη
Θα ανακοινωθεί αργότερα

Περίοδος διεξαγωγής
Βασικές γνώσεις υπολογιστών

Διάρκεια
60 ώρες

Έναρξη
Θα ανακοινωθεί αργότερα

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Λειτουργίες υποδοχής - Reception

Διάρκεια
28 ώρες

Έναρξη
Θα ανακοινωθεί αργότερα

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Ασφάλεια Υπολογιστών - IT Security

Διάρκεια
16 ώρες

Έναρξη
Θα ανακοινωθεί αργότερα